آشنایی با برخی از استانداردهای کاربردی مهم و مفید برای متخصصین و مهندسین علوم و صنایع غذایی

ساخت وبلاگ
چکیده : آشنایی با برخی از استانداردهای کاربردی مهم و مفید برای متخصصین و مهندسین علوم و صنای... با عنوان : آشنایی با برخی از استانداردهای کاربردی مهم و مفید برای متخصصین و مهندسین علوم و صنایع غذایی بخوانید :

 

HACCP مجموعه الزامات مربوط به سيستم مديريت و بهداشت مواد غذايي است كه اين اصطلاح از ابتدا   “Hazard Analysis & Critical Control Point “ به معني تجزيه و تحليل خطر و كنترل نقاط بحراني گرفته شده است. براي اولين بار HACCP در سال 1971 در كنفرانس ملي حفاظت مواد غذايي مطرح شد. سپس در سال 1973 سازمان فضا نوردي آمريكا (ناسا) با همكاري شركت پيلسبوري اين سيستم را براي اطمينان از سلامت مواد غذايي فضا نوردي اجرا كردند. اين سيستم در سال 1985 به اطلاع عموم رسيد و در سال 1993 توسط كميسيون كدكس FAO/WHO پذيرفته شد. در سال 1377 اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آيين كار استفاده از HACCP را تحت عنوان استاندارد ملي 4557 منتشر كرد.  اين سيستم با هدف ايمن سازي فرآيندهاي توليد مواد غذايي و پيشگيري از بروز حوادث ناشي از مشكلات بهداشتي مواد غذايي در سازمان ها مستقر مي شود. HACCP داراي 7 اصل به شرح ذيل است:

تجزيه وتحليل مخاطرات موجود (ميكروبي، شيميايي فيزيكي)، تعيين اندازه مخاطره 2- شناسايي نقاط كنترل بحراني 3- تعيين محدوده هاي بحراني 4- تعيين سستم نظارتي براي هر كدام از نقاط كنترل بحراني 5- اقدامات اصلاحي 6- سيستم مستند سازي و نگهداري سوابق7- ايجاد فرآيندهاي تصديق

    با توجه به اينكه در حال حاضر HACCP به عنوان يك استاندارد بين المللي از طرف سازمان ISO منتشر نشده است معمولاً در مميزي هاي اجرا شده از طرف موسسات گواهي دهنده بر حسب آيين نامه هاي هر موسسه الزامات كمي متفاوت است و اين گواهينامه ها از طرف مراجع اعتبار دهنده تاييد نمي شوند.  استقرار سيستم HACCP در سازمان با توجه اجراي مراحل كنترل مناسب و موثر در طول فرآيند هاي پذيرش مواد اوليه، توليد محصول، انبارش و نگهداري و ارسال محصول به سازمان اطمينان مي دهد كه با حداقل هزينه مطمئن ترين كنترلها را انجام مي دهد و مي توان به مزاياي زير اشاره كرد: ايجاد اطمينان در مصرف كنندگان محصولات - حركت به سمت توليد بدون نقص (Zero Defect) با استفاده از اصول GMP  - پيشگيري از مخاطرات شيميايي، ميكروبي و فيزيكي كه ممكن است در فرآورده هاي غذايي موجب خسارت رساندن به مشتري و كاهش اعتبار سازمان شود. - سازگاري با سيستمهاي مديريت كيفيت ISO 9000:2000‌

     كليه سازمانهاي توليدي و خدماتي كه در زنجيره تامين مواد غذايي جامعه نقش ايفا مي كنند مانند مجتمع هاي كشف صنعت، توليد كنندگان مواد غذايي، توزيع كنندگان مواد غذايي، سردخانه ها و.... مي توانند با استفاده از اصول HACCP نسبت به تضمين سلامت محصولات غذايي خود اطمينان لازم را كسب نمايند.

ISO 14000

    استاندارد خانواده ISO 14000 شامل استاندارد هاي بين المللي در رابطه با سيستم هاي زيست محيطي مي باشد. اين استاندارد در سال 1996 ميلادي توسط كميته فني 207 سازمان ايزو به وجود آمد.  يك سيستم مديريت زيست محيطي مي تواند به عنوان بخشي از سيستم جامع مديريت به حساب آيد.  اين سيستم شامل ساختار سازماني، فعاليت هاي طرح ريزي، تعريف مسئوليتها، تعيين روش ها و فرآيندها و همچنين در اختيار گيري منابع لازم براي تهيه، اجرا، بازنگري و حفظ خط مشي زيست محيطي سازمان است. سيستم مديريت محيط زيست بر مبناي استاندارد ISO 14001 به عنوان يك الگوي اجرايي توسط مرجع صدور گواهينامه (Certification Body ) مورد ارزيابي قرار مي گيرد. از مزایای کاربرد این استاندارد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ايجاد سيستم هاي مديريت زيست محيطي كه منجر به حفاظت بيشتر از محيط زيست مي شود. - به حداقل رسانيدن موانع غير تعرفه اي تجاري و تسهيل تجارت بين الملل با توجه به بها دادن بيشتر به محيط در سازمان ها - جلب مشتريان بيشتر و افزايش سهم بازار در سطح بين المللي - افزايش رعايت مقررات و قوانين مربوط به محيط زيست - استفاده بهينه از منابع طبيعي - تسهيل تجارت بين الملل - ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سازمان  

ISO 9000

    در سال 1987 كميته فني 176 سازمان ايزو (ISO/TC 176 ) سري استاندارد ISO 9000 را به جهانيان ارائه نمود.    هدف از تدوين اين سري استاندارد به وجود آوردن الگوئي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستم هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت. سري استانداردهاي ISO 9000 مجدداً در سال 1994 مورد بازنگري قرار گرفته و به صورت هفده استاندارد متفاوت منتشر گرديد.  آخرين بازنگري استانداردهاي سري ISO 9000 در سال 2000 انجام شده است در اين بازنگري، استاندارد با نگرش فرآيند گرا در سيستم مديريت كيفيت سازمان سعي در نزديك شدن به مدلهاي مديريت كيفيت جامع را دارد. نهادينه نمودن بهبود مستمر در سيستم مديريت كيفيت سازمان از تفاوت هاي اصلي ديگر اين استاندارد با ويرايش قبلي آن است. ساختار سري استانداردهاي ISO9000 شامل ISO9000:2000 (به تشريح اصطلاحات و تعاريفي مي پردازد كه در استاندارد به آن اشاره شده است) ، ISO9001:2000 (الزامات اجرايي سيستم مديريت كيفيت كه سازمان جهت برآورد مقاصد يا صدور گواهينامه مورد استفاده قرار ميدهد)وISO9004:2000 (خطوط راهنما براي عملكرد بهتر سازمان در راستاي سيستم مديريت كيفيت است) مي باشد.  

مزاياي بكار گيري استاندارد: بررسي مجدد فعاليت هاي سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع كاستي ها - شفافيت فرآيندها و شاخص ها در سازمان - جلوگيري از دوباره كاري ها به واسطه تعريف فعاليتهاي برنامه ريزي شده و سيستماتيك - كاهش هزينه ها - ايجاد اطمينان و اعتماد در درون سازمان - ايجاد اطمينان و اعتماد درون سازمان (مشتري) - افزايش توان رقابت در عرصه بين الملل.

 

...
نویسنده : مدیر سایت بازدید : 739 تاريخ : شنبه 19 اسفند 1391 ساعت: 18:21